04.2018 Katakan Tidak kepada Rokok

Pembacaan ayat-ayat alkitab:
Yesaya 55: 2